Powstanie w getcie warszawskim i Zagłada – porównanie

Układ Warszawski był sojuszem podpisanym w Warszawie na początku lat dziewięćdziesiątych. Prowadzona przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię miała na celu utrzymanie pokoju w Europie. Pakt Warszawski był paktem o zbiorowej obronie, podpisanym w Warszawie na początku lat dziewięćdziesiątych. Miała zastąpić porozumienie monachijskie, które zakończyło powojenny proces porozumienia monachijskiego.

Układ Warszawski powstał w kilku częściach: Federacja Rosyjska (Związek Radziecki), Niemcy, Czechy, Polska, Stany Zjednoczone, Holandia, Bułgaria, Grecja, Turcja, Rumunia, Finlandia i Wielka Brytania. Wśród nowych członków Związku Radzieckiego było dwudziestu dwóch. Krajami sygnatariuszami tego paktu były związki sowieckie ze stolicą, inne organizacje międzynarodowe, których sygnatariuszami były również państwa lub państwa, oraz inne mniejsze, nie posiadające żadnej władzy politycznej ani wpływów w Związku Sowieckim. Układ Warszawski charakteryzuje się długą listą protokołów i postanowień umowy.

Jednym z najważniejszych protokołów zawartych w Układzie Warszawskim jest klauzula wzajemnej pomocy. Wyjaśnia to, że w przypadku ataku obcego mocarstwa na jedno z krajów Związku Radzieckiego, czy to na terytorium tego kraju, czy na jego ziemi, pierwszej pomocy powinno udzielić obce państwo. W pierwszym przypadku pierwszą pomoc można udzielić w ciągu co najmniej jednego dnia, aw drugim w ciągu 48 godzin. Konsultacje wojskowe powinny również odbyć się jak najszybciej. Rosja i Niemcy są dwoma największymi przestępcami, jeśli chodzi o naruszenie protokołu, chociaż inne kraje, takie jak Algieria, Iran, Korea Północna i Kaszmir również naruszyły go w przeszłości.

Były jeszcze dwa inne protokoły paktu warszawskiego, o których wcześniej nie wspominano. Pierwszym z nich jest to, że Wojsko Polskie nigdy nie atakuje ludności cywilnej, a drugim, że mieszkańcy getta Warszawy i sąsiednich miast Wrocławia, czergaty, owskiburel, Bromielo i owaznia powinni być chronieni przez polskie siły zbrojne. Gdy tylko mieszkańcy getta powstali i zaczęli domagać się odszkodowań za to, co stracili, polski rząd musiał zareagować z pełną mocą i do getta padły pierwsze strzały. Działania te wywołały powszechny bunt w całej Polsce, zarówno wśród Polaków, jak iw samych Niemczech. Nastąpił więc poważny kryzys między rządem polskim a ruchem oporu.

Drugi protokół powstania w getcie warszawskim stwierdza, że ​​rząd polski był zobowiązany pomóc ludziom, którzy ucierpieli w getcie, ale aby tak się nie stało, rząd polski musiał pozbyć się sił okupacyjnych . Kiedy wojska alianckie dotarły do ​​Warszawy, znalazły Warszawę, która całkowicie wpadła pod kontrolę polskiego ruchu oporu. Były nawet części stolicy, gdzie ruch oporu kontrolował ludność. Kiedy wojska amerykańskie wkroczyły do ​​miasta, okazało się, że jest ono prawie puste. Rząd polski stracił wszelką nadzieję na zachowanie niepodległości i podpisał Porozumienie Trójstronne.

Oczywiście świat widział ogromne zniszczenia, jakie polski rząd wyrządził w getcie iw Warszawie. Świat natychmiast potępił polskie działania, a jednocześnie dla całego świata było oczywiste, że świat nadal wspiera Polaków. Rzeczywiście Polska dołączyła do europejskiego klubu pokoju, ale została całkowicie zniszczona przez wroga i całkowicie zniszczyła jego symbole i tożsamość. Dla świata było jasne, że świat nie uważa Polaków za godnych pamięci lub uhonorowania tylko dlatego, że zostali wymordowani w warszawskim getcie. Żadna ilość pomników i upamiętnień nie może nic zmienić.

Wielu najwybitniejszych naukowców świata, w tym dr Arnold Oppenheimer z Oxford University, otwarcie sprzeciwiało się traktowaniu warszawskich Żydów, nazywając to „zbrodnią przeciwko ludzkości”. Światowy Kongres Żydów, który reprezentuje interesy największej liczby Żydów na świecie, również zdecydowanie potępił getto i powstanie w getcie warszawskim jako ruch „antysemicki”. Co gorsza, reszcie świata wydawało się oczywiste, że światowe żydostwo nie kocha ani Polaków, ani samej Polski. Światowe przywództwo żydowskie widziało, że naród polski przyłączył się do sprawy niemieckiej i zdradził swoich współbraci Żydów. Wszystkie te fakty nie umknęły uwadze światowych mediów, a przedstawiane przez nie obrazy, zwłaszcza zdjęcia zmarłych dzieci, nie umknęły też oczom telewidzów.

Mimo że jesteśmy jeszcze młodymi dorosłymi, wspomnienia powstania w getcie warszawskim nigdy nas nie opuściły. Nie możemy uciec od tego, że Polacy wraz z Niemcami, z którymi walczyli, działali w samoobronie i rzeczywiście uratowali miasto, w którym się urodziły.